Chód konia

Jak się okazuje nazewnictwo poruszania się konia wcale nie jest takie proste i oczywiste. Wymieniamy różne rodzaje chodu konia ze względu na jego szybkość. I tak możemy wyróżnić takie chody konia, jak kolejno: stęp, kłus, galop i na końcu cwał. Są to naturalne sposoby poruszania się tych zwierząt uporządkowane według prędkości.

Stęp

Stęp jest to czterotaktowy chód konia. Koń stawia wówczas kopyta w takiej kolejności: lewa tylna, lewa przednia, następnie prawa tylna i prawa przednia na końcu i tak dalej. Oczywiście w obrębie chodu zwanego stępem rozróżniamy kolejne typy: zebrany, pośredni, roboczy i tak zwany rozciągnięty.

Kłus

Kolejnym nieco szybszym rodzajem poruszania się konia jest kłus. To chód konia dwutaktowy. W tym przypadku koń stawia nogi po przekątnej. I tak możemy kolejno rozróżnić rodzaje kłusa: zebrany, pośredni, roboczy i wyciągnięty, podobnie jak w przypadku stępu. Natomiast jeśli chodzi o rekreacyjną jazdę wymienić możemy kłus anglezowany, ćwiczebny i w półsiadzie.

Galop

Galop natomiast to trójaktowy sposób poruszania się konia. Koń powinien galopować na tą samą nogę, w zależności od kierunku z którym jedzie (a więc w lewo – na lewą i odwrotnie). Najwolniejszym z galopów jest galop roboczy, charakteryzuje go ciężkość i wyrzuty całego ciała. Następnie wyróżniamy galop pośredni, w którym koń zmuszony jest do pracy grzbietem. Następnie rozróżniamy galop zebrany i wyciągnięty.

Cwał

Najszybszym spośród chodów konia jest oczywiście cwał. Innymi słowami mówiąc to najszybszy galop. Jest to chód w przeciwieństwie do pozostałych czterotaktowy. W tym chodzie występuje faza lotu konia.

Podsumowanie

Oczywiście poza wymienionymi rodzajami chodu konia wymieniamy inny, czyli wyuczone przez człowieka. Tamte uznawane są za podstawowe. I tak nabyte rodzaje chodu konia to tak zwany piaff i pasaż. Warto zaznaczyć, że każdy rodzaj chodu konia posiada dwa rodzaje tempa: szybki i wolny. Jak się okazuje nazewnictwo może nie jest jakoś bardzo skomplikowane, jednakże dla osób nie mających pojęcia na dany temat może być to sprawa interesująca i nieco zawiła.

, ,