Okrutne traktowanie zwierząt

Okrutne traktowanie zwierząt – kary

Coraz mniej osób przechodzi obojętnie obok cierpienia zwierząt. Być może dlatego, że dostęp do informacji na temat warunków panujących w miejscach chowu i masowej hodowli zwierząt jest większy. Niegdyś zwierzęta traktowane były niemal wyłącznie jako źródło pożywienia, skór i futer. Wykorzystywano je także jako zwierzęta pociągowe. Dziś znacznie lepiej sprawdzają się konie mechaniczne, a i sztuczne skóry przestały być uważane za kiepskie jakościowo. Mimo wszystko okrutne traktowanie zwierząt ma miejsce także i dzisiaj. Grożą za nie surowe kary.

Co należy rozumieć przez termin „znęcanie się nad zwierzętami”?

Zgodnie z treścią ustawy o ochronie zwierząt, znęcaniem się nad zwierzętami jest zadawanie im bólu i cierpienia, a także świadome dopuszczanie do podobnych sytuacji. Znęcaniem jest zatem okaleczenie, ranienie, bicie (zwłaszcza twardymi i ostrymi przedmiotami), złośliwe straszenie, jak i niezapewnianie zwierzętom właściwych warunków bytowych. Okrutne traktowanie zwierząt to umieszczenie ich w ciasnych pomieszczeniach i klatkach, które uniemożliwiają im zachowanie naturalnej, wygodnej pozycji. Brak wody i niedostateczna ilość pożywienia także zostają uznane za znęcanie. Oprócz tego w ustawie znalazły się zapisy o seksualnym wykorzystywaniu zwierząt oraz wystawianiu ich na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Szczególnie okrutne traktowanie zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt definiuje szczególne okrucieństwo. Są to wszelkie wykorzystywane przez oprawcę drastyczne formy i metody znęcania się nad zwierzętami. Działanie z premedytacją w sposób, który zwiększy i wydłuży cierpienie zwierzęcia zostało uznane na szczególnie okrutne.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami

Okrutne traktowanie zwierząt nie może ujść na sucho. Najczęściej oprawcy zostają ukarani karą finansową. Jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników. Istotne, czy sprawca przyczynił się do śmierci zwierzęta oraz jak długo trwały tortury. Kara finansowa może wynieść od 500 zł do nawet 100 tys. zł. Oprócz tego sąd może orzec całkowity zakaz posiadania zwierząt, obowiązujący nawet przez 10 lat.

,