Narowy

Czym są narowy? Czy można je wyeliminować? Narowy to złe zachowania konia, które niekontrolowane mogą przyczynić się do samookaleczenia zwierzęcia bądź wyrządzania krzywy jeźdźcy. Narów powstaje wskutek niekorzystnych warunków zewnętrznych, w jakich wychowuje się koń. Jeśli jest zwierzęciem zestresowanym, nieotoczonym odpowiednią opieką albo często ulega wypadkom, może mieć skłonność do zachowań stanowiących zagrożenie dla niego […]

Read More