Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy to wartość waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, żeby zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (zmniejszenie kursu waluty konkretnego kraju, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, gdyż czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji będą krótkie, gdyż mają wpływ na przyrost inflacji (drożeją dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrobiona w jednym państwie, skłania inne państwa, które są najważniejszymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu ochrony swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości towarów a także usług, które można zakupić za konkretną cenę. Z reguły jest ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja skutkuje zmniejszeniem wartości danej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – przyrost ceny produktu lub uslugi. Definicja używana głównie w odniesieniu do podniesienia wartości waluty krajowej do waluty zagranicznej w przypadku niestabilnych wartości walut (będzie on on kontrolowany poprzez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj efektem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza zwiększenie wartości waluty krajowej nazywa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji staje się poprawa siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia międzynarodowego i zmniejszenie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr zagranicznych. Przykre efekty aprecjacji to głównie osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport i przyrost kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy w innych krajach.Stanem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.