Na świecie raka leczą. Polacy na raka umierają

Raka prostaty da się pokonać wykorzystując lek na nowotwór piersi, natomiast środek na czerniaka złośliwego może okazać się skuteczny podczas zwalczania nowotworu jelita grubego. Pod warunkiem, że oceni się, która mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Jakby polscy medycy mogli badać w taki sposób, jak ich amerykańscy koledzy, ludzie z rakiem mogliby uniknąć niszczącego leczenia, chociażby stosowanej niemal na ślepo chemii. Sporej części z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

Praktycznie niezbyt dawno temu dzieliło się nowotwory w zależności od narządów, jakie obejmowały. Badano nowotwory piersi, skóry, jelita bądź jajnika. W dzisiejszych czasach wiemy, iż jest to nie tylko miejsce, lecz w pierwszej kolejności występowanie odpowiednich mutagenów powoduje, że zalecony medykament będzie mógł być efektywny lub nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge analizuje przekazane wycinki tkanki nowotworowej ludzi z całego świata sprawdzając równocześnie setki genów, jakie mogą mieć udział w rozrastaniu się guzów. Dla każdego pacjenta szykuje indywidualny raport ukazujący dostępną wiedzę w zakresie odnalezienych zmian nowotworowych a także porady, jakie sposoby leczenia i dlaczego należy zastosować w danym przypadku.

W ciele letniej obywatelki Ameryki Corey Wood nowotwór płuc znaleziono 14 dni po fakcie, jak przebiegła półmaraton. Dziewczyna była w świetnej kondycji i nie obserwowano u niej żadnych objawów nowotworu. W trakcie porady u okulisty, na którą wybrała się tylko po receptę na soczewki przekazała okuliście że pojawiają się jej błyski w oczach. Ten polecił kompleksowe badania, w trakcie jakich znaleziono guzki w obrębie płuc, węzłach chłonnych jak również przerzuty do kości. Był to guz płuc w czwartym stadium. Zdawało się, że jedyną metodą leczenia będzie długa oraz wyniszczająca chemioterapia. Sam lekarz prowadzący przesłał jednak kawałki nowowoworu do testów profilowania genomowego. Odkryto, że nowotwór spowodowała mutacja w genach ROS1 i jest na nią odpowiednie lekarstwo. Zadziałało. Dzisiaj płuca Corey Wood są czyste. Zbieg okoliczności? Zdecydowanie nie, to możliwości medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Sprawdzenie mutacji obecnych w tkance z nowotworem u danego człowieka i dobór dobrej metody leczenia do określonej mutacji – są to innowacyjne nastawienie do walki z rakiem. Lekarz Mike Pellini szef Foundation Medicine z Cambridge na terenie Massachusetts, jaka takie badania realizuje mówi, iż dzięki nim pacjent pobiera bezpieczny środek w niezbędnej dawce nakierowany na określony cel. Od momentu wysłania tkanki do przysłania finalnego raportu mija w granicach 2 tygodni. Aby zrealizować test wymagana jest skromna ilość materiału z rakiem. Może to być tkanka pobrana ówcześnie do analizy histopatologicznej. Wynik badania ukazuje dane o najważniejszych dla przebiegu terapii zmianach nowotworowych, ewentualnych terapiach indywidualnych, dostępnych badaniach klinicznych prowadzonych nad lekami, które są w stanie pomóc. Tego typu wiedza umożliwia lekarzowi wybrać najskuteczniejsze leczenie.